Phần mềm phát triền bởi LED 4U

Tên VersionMô tảNgày update
Led 4u6.6.7.1Lập trình điều khiển led vẫy06/08/2020
EasyFullPhần mềm lập trình led full 15/04/2020
SmartScreen 5.0.2.2Phần mềm đa hình 
 Hào quang FullLed Hào quang Full 
 Tool truyền fileTruyền dữ liệu cho mạch mini 
 Tỷ giá vàng9.0.2.0Cấu hình bảng tỷ giá vàng 

Hiệu ứng

TênMô tảNgày update
Hiệu ứng 21Hiệu ứng led full06/08/2020
Hiệu ứng 20
Hiệu ứng hào quang
Hiệu ứng dành cho led vẫy