Tên phần mềm Version Link Hướng dẫn Phần cứng
Easy Full   Download    
Full Viền   Download    
Magic V5 5.5.48 Download    
Hào quang Full   Download Corel  
Led 4u 8.1.0.27 Download Video  
  6.7.0.1 Download    
  6.6.6.0 Download Kèm hiệu ứng  
Easy Screen 3.6.2.0 Download    
Smart Screen 5.0.2.2 Download    
Truyền file Mini 1.0 Download   Mini M1,M2
  2.2 Download   Mini M3.0
  3.1 Download   Mini M3.1
Cấu hình tỷ giá 10.0 Download    
         
Driver Mini M5   Download   Full Mini M5
         

Hiệu ứng dành cho phần mềm

Tên hiệu ứng Link Phần mềm
Flash Effect (EasyFull) Download EasyFull
Flash Effect (Magic) Download Magic
Ảnh động Download  
Dành cho mạch vẫy Download Led 4u V6
Hiệu ứng Hào Quang Full Download Hào quang full

Phần mềm hỗ trợ trong ngành quảng cáo Led

Tên phần mềm Link
Led Player V611 (Matrix LS) Download
HD-Matrix Download
Ledset V2.7  
KyStarConsole  
Ledtool V5,6 – X5