TÊN PHẦN MỀMVERSIONLINKHƯỚNG DẪNPHẦN CỨNG
Easy Full Download  
Full Viền Download  
Magic V55.5.48Download  
Hào quang Full DownloadCorel 
Led 4u8.2.0.35DownloadVideo 
 6.7.0.1Download  
 6.6.6.0DownloadKèm hiệu ứng 
Easy Screen3.6.2.0Download  
Smart Screen5.0.2.2Download  
Truyền file Mini1.0Download Mini M1,M2
 2.2Download Mini M3.0
 3.1Download Mini M3.1
 5.0Download Mini M5
Cấu hình tỷ giá10.0Download  
     
Driver Mini M5 Download Full Mini M5
     

Hiệu ứng dành cho phần mềm

TÊN HIỆU ỨNGLINKPHẦN MỀM
Flash Effect (EasyFull)DownloadEasyFull
Flash Effect (Magic)DownloadMagic
Ảnh độngDownload 
Dành cho mạch vẫyDownloadLed 4u V6
Hiệu ứng Hào Quang FullDownloadHào quang full

Phần mềm hỗ trợ trong ngành quảng cáo LedMix_Pro_23.0.0.68×64 (Full Crack)DownloadMix_Pro_23.0.0.68×64 (Full Crack)Download

TÊN PHẦN MỀMLINK
Led Player V611 (Matrix LS)Download
HD2020Download
Ledset V2.7 
KyStarConsole 
Ledtool V5,6 – X5 
Mix_Pro_23.0.0.68×64 (Full Crack)Download
iController (Portable)Download
iController (Cài đặt)Download