Bộ test bóng Led full (Kết hợp với mạch Magic/Wing)

– Chức năng: Test sơ đồ đi dây, test bóng Led full

– Loại mạch tương thích: Magic/Wing