Led rọi

– Công suất Led: 3W
– IC sử dụng: 1903/6803
– Kích thước: 35 x 45mm