Mạch điều khiển nhạc 24 cột 7 màu (RGB)

– Dương led đấu vào kênh, Âm led đấu vào màu
– Nguồn: 5 ~ 24V
– 20 hiệu ứng nháy nhạc
– Công suất: 3A/Kênh