Mạch điều khiển nhạc 24 cột đơn sắc

– Dương chung, điều khiển Âm
– Nguồn: 5 ~ 24V
– 20 hiệu ứng nháy nhạc
– Công suất: 3A/Kênh