Mạch điều khiển tỷ giá, đồng hồ

– Điện áp đầu vào: 5V – 12V
– Khả năng hiển thị: Giờ, phút,
giây/Ngày, tháng, năm/Nhiệt độ
– Điều khiển bằng Remote