Mạch LS Music – Màn hình nháy nhạc

– Chức năng: Màn hình nháy theo nhạc
– Hỗ trợ bắt nhạc: Có
– Loại mạch kết hợp: LS – Q1 Plus
– Chỉnh độ nhạy của Mic: Có
– Khả năng mở rộng: Có