Mạch Magic điều khiển bóng full nháy nhạc

– Số lượng bóng: 5000 bóng 6803, 3000
bóng 1903
– Phần mềm tương thích: Magic
– Hỗ trợ bắt nhạc: Có
– Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng, tốc độ,
remix, auto