Mạch viền bóng full

Thông số kỹ thuật

Số lượng bóng có thể điều khiển: 1500

IC tương thích: 1903/6803

Điện áp: 5V ~ 24V