Mạch Wing 2 cổng điều khiển bóng full nháy nhạc

  • Số lượng bóng: 10000 bóng 6803, 6000
    bóng 1903
  • Phần mềm tương thích: Magic/Wing V8
  • Hỗ trợ bắt nhạc: Có
  • Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng, tốc độ,
    remix, auto
  • Điện áp: 5 ~ 24V