USB Easy Screen – Tạo hiệu ứng đa hình màn hình Led

– Chức năng: Tạo hiệu ứng đa hình cho màn hình Led

– Phần mềm tương thích: Thích hợp với tất cả các phần mềm màn hình Led