USB nạp Led4U

USB nạp Led4U được dùng để truyền hiệu ứng từ máy tính vào mạch điều khiển. Hiệu ứng được tạo từ máy tính bằng phần mềm Led4U.

Đây là website giới thiệu sản phẩm của Led4U. Quý khách có nhu cầu mua hàng, vui lòng liên hệ với các Đại lý của Led4U trên toàn quốc. Cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của Led4U!!! Bỏ qua